Leerkracht Godsdienst en/of PAV, Frans

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) –Online sinds 18 jul. 2018

Functieomschrijving

Les geven in het vak Katholieke Godsdienst, PAV, Frans in 2e en 3e graad BSO.


Profiel

minstens bachelor opleiding leerkracht secundair onderwijs en/of diploma van leraar.

Voor het vak Godsdienst in het bezit zijn van een VE of VO geacht bekwaamheidsbewijs, is noodzakelijk voor Godsdienstinspectie.

Jobgerelateerde competenties

 • Pedagogische, professionele, technische, … informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, …)
 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega’s en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, …
 • Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, … voorbereiden en co√∂rdineren
 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen
 • Een of meerdere vakken aanleren

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Omgaan met stress
 • Resultaatgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen

Aanbod

1 FT Godsdienst, aangevuld met Frans of PAV

Plaats tewerkstelling

TECHNICUM NOORD-ANTWERPEN BOVENBOUW
Londenstraat 432000ANTWERPEN
Advertenties