Leerkracht PAV

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) –Online sinds 18 jul. 2018

Functieomschrijving

Les geven in het vak PAV in 2e en 3e graad BSO.

1 voltijdse


Profiel

minstens bachelor opleiding leerkracht secundair onderwijs en/of diploma van leraar

Jobgerelateerde competenties

 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
 • Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, … voorbereiden en coördineren
 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, …)
 • Een of meerdere vakken aanleren
 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega’s en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, …
 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen
 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Pedagogische, professionele, technische, … informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Omgaan met stress
 • Regels en afspraken nakomen
 • Resultaatgerichtheid

Aanbod

1 FT PAV

Plaats tewerkstelling

TECHNICUM NOORD-ANTWERPEN BOVENBOUW
Londenstraat 432000ANTWERPEN
Advertenties