Leerlingbegeleider- opvoeder M/V

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) –Online sinds 18 jul. 2018

Functieomschrijving

Als lid van een pedagogisch team werkt de opvoeder mee aan de realisatie van het opvoedingsproject van de school en ziet toe op de naleving van het schoolreglement.

Je begeleidt leerlingen, heeft aandacht voor hun persoonlijke noden en problemen en brengt hen sociale vaardigheden en waarden bij.

Op die manier werk je mee aan de verwezenlijking van volgende doelstellingen: de leerlingen opvoeden naar volwassenheid, mensen vormen die later goed in de maatschappij kunnen functioneren, het welzijn van de leerlingen bevorderen en een tweede (soms zelfs eerste) thuis voor de leerlingen creëren.

De opvoeder is opmerkzaam voor maatschappelijke problemen bij de leerlingen (drugs, alcohol,…), geeft deze informatie door aan de betrokkenen (directie, klasleraar,…).

Vangt leerlingen met problemen (hun ouders) op, luistert bij conflictsituaties naar beide partijen en treedt verzoenend op.

Je brengt waarden en sociale vaardigheden bij, spreekt leerlingen aan op hun voorkomen, taalgebruik, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, werkt mee aan opvoedende activiteiten.


Profiel

Minimum Bachelor diploma.

Pedagogische bekwaamheid.

Ervaring in werken en begeleiden van jongeren.

Sociaal.

Stress bestendig.

Jobgerelateerde competenties

 • Toezicht houden op de leerlingen tijdens: Studie
 • Toezicht houden op de leerlingen tijdens: Korte pauzes, speelkwartieren
 • Leerkrachten, oriëntatieadviseurs, begeleiders informeren over het schoolleven (klassenraad, discipline, …)
 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Beschadigingen of incidenten vaststellen De directeur, de ouders en de hulpdiensten verwittigen
 • Administratieve documenten en correspondentie van de leerlingen opvolgen en invullen (opvolging van afwezigheden, rapporten)
 • Toezicht houden op de leerlingen tijdens: Schoolactiviteiten (uitstappen, reizen, …)
 • Toezicht houden op de leerlingen tijdens: Examens
 • Toezicht houden op de stiptheid en de aanwezigheid van de leerlingen tijdens de lessen De afwezigheidsbriefjes controleren De ouders informeren
 • Het onthaal en het toezicht houden op de leerlingen tijdens pauzes, uitstappen, drukke momenten en in de studieruimte
 • Administratie en documentenbeheer uitvoeren
 • Zorginitiatieven op school coördineren

Persoonsgebonden competenties

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig werken
 • Regels en afspraken nakomen
 • Omgaan met stress

Aanbod

Voltijdse opdracht 36/36 voor een volledig schooljaar.

Plaats tewerkstelling

TECHNICUM NOORD-ANTWERPEN BOVENBOUW
Londenstraat 432000ANTWERPEN
Advertenties