Leraar Lichamelijke Opvoeding

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) –Online sinds 18 jul. 2018

Functieomschrijving

Een voltijdse leraar LO voor de 2e en 3e graad BSO. Interim vanaf 1 september tem 31 december 2018.


Profiel

geen

Jobgerelateerde competenties

  • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega’s en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, …
  • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen

Persoonsgebonden competenties

  • Contactvaardig zijn
  • Regels en afspraken nakomen

Aanbod

Voltijdse interimopdracht voor 4 maanden.

Plaats tewerkstelling

TECHNICUM NOORD-ANTWERPEN BOVENBOUW
Londenstraat 432000ANTWERPEN
Advertenties